മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

കയരളം പോസ് റ്റോഫീസ് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക്

കയരളം പോസ് റ്റോഫീസ് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക്

കയരളം പോസ് റ്റോഫീസ് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക്


__________21.07.2021________________

പ്രിയമുള്ളവരെ ഒറപ്പടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കയരളം പോസ് റ്റോഫീസ് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും നാളെ (22/7/2021) മുതൽ മാറി ഒറപ്പടിയി തന്നെയുള്ള നിലവിൽ റേഷൻ പീടിക പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിഴക്കീൽ ബിൽഡിംങ്ങിലായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

            നാറാത്ത് വാർത്തകൾ

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

0/Post a Comment/Comments

നാറാത്ത് മീഡിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്