മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

About us

About us

നാറാത്ത് മീഡിയ - എല്ലാ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്ക് വയ്ക്കാനും... https://wa.me/+918606757915 https://wa.me/+919447817915

0/Post a Comment/Comments