മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രൊജക്ട് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം കെ.വി സുമേഷ് MLAനിർവ്വഹിച്ചു

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രൊജക്ട് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം കെ.വി സുമേഷ് MLAനിർവ്വഹിച്ചു

 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രൊജക്ട് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം കെ.വി സുമേഷ് MLA നിർവ്വഹിച്ചു.

0/Post a Comment/Comments

നാറാത്ത് മീഡിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്