മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നാടിനൊപ്പം,നാട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം....നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാര്‍ത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും ഏതുമാകട്ടെ ഞൊടിയിടല്‍ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നു മയ്യില്‍ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ.വാര്‍ത്തകള്‍ 9447817915 എന്ന നമ്പറില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

മഴക്കാലപൂർവ്വ ശൂചീകരണത്തിന് പങ്കെടുത്ത് മാതൃകയായി തൊഴിലൂറപ്പ് തൊഴിലാളി സഹോദരിമാർ

മഴക്കാലപൂർവ്വ ശൂചീകരണത്തിന് പങ്കെടുത്ത് മാതൃകയായി തൊഴിലൂറപ്പ് തൊഴിലാളി സഹോദരിമാർ

നാറാത്ത്: മഴക്കാലപൂർവ്വ ശൂചീകരണത്തിന് പങ്കെടുത്ത് മാതൃകയായി തൊഴിലൂറപ്പ് തൊഴിലാളി സഹോദരിമാർ. CDS മെമ്പർ, ആശാ വർക്കർമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാറാത്ത് ടൗണും പരിസരവും,
മാപ്പിള LP സ്കൂൾ, മുണ്ടോൻ വയൽ UP സ്കൂൾ എന്നീ പരിസരങ്ങളിൽ ശുചീകരണം നടത്തി.

0/Post a Comment/Comments

നാറാത്ത് മീഡിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്